Podporují nás


Karlovarský kraj v roce 2014, 2016 a 2017 finančně podpořil turnaj Street Games.

Snažíme se i dobře reprezentovat náš kraj. Živý kraj je projekt, kde se můžete seznámit s krásami našeho regionu a získat dobrý přehled o akcích pořádaných v Karlovarském kraji. Najděte další důvody, proč za námi na západ Čech přijet.

Město Kraslice je náš významný partner a sponzor. Poděkování patří i Technickým službám města Kraslic, jako provozovateli sportovního hřiště, za poskytnutí zázemí.

KMS Kraslická městská polečnost, s.r.o.

Váš partner pro dodávku tepla a pitné vody, správce kanalizační sítě.

Kornet s.r.o. Kraslice se zabývá hlavně zpracováním různých kovových materiálů obráběním a tvářením a dále pak montážními pracemi. 

MHZ Hachtel Czech, s.r.o.

Významný výborce stínící techniky.


Přívěsy VOZIS.cz

Půjčovna, servis a prodej náhradních dílů na přívěsy.